Serious Games Special (online lezen)

Deze Control Special over Serious Games is verspreid onder 1.200 potentiële opdrachtgevers van de gamesindustrie. Het Engelstalige magazine legt uit op welke wijze games zijn in te zetten op de gebieden Healthcare, Training & Simulation, Marketing & Advertising en Recruitement en besteedt aandacht aan Playful Installations & Physical Games.

Veel cases en een uitgebreid overzicht van Nederlandse bedrijven die Serious Games ontwikkelen.

Vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid in het buitenland kunnen gedrukte exemplaren van deze editie aanvragen via hun contact bij de NBSO.