Business
Now Reading
13 subsidies & regelingen voor de gamesindustrie
0

Welke subsidie­mogelijkheden en regelingen zijn er voor gamebedrijven in Nederland?

Voor de business special zetten we er hier 13 op een rij. (Wie goed kijkt: het zijn er meer.) Nog een belangrijk advies van het Stimuleringsfonds (o.a. de partij achter het Gamefonds): bel ze. Ze adviseren en helpen met het indienen van een aanvraag. Dit geldt voor de meeste fondsen.

1. WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)
en de RDA (Research en Development Aftrek)

Wat: De WBSO verlaagt de loonkosten. De RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven voor het project.
Waarvoor: Ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur.
Meer informatie: www.rvo.nl/subsidies-­regelingen/wbso-en-rda

2. Gamefonds

Wat: Fonds voor de ontwikkeling van artistieke games en de bevordering van interdisciplinaire samenwerking in game development.
Waarvoor: Ontwikkeling en productie van games waarvoor de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid ligt bij in Nederland gevestigde game developers, kunstenaars, vormgevers of animatoren.
Meer informatie: stimuleringsfonds.nl/nl/­subsidies/gamefonds

3. Deelregeling e-cultuur (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)

Wat: Regeling om kwaliteit van e-cultuur te verhogen. Enkele pijlers binnen de regeling zijn kennisverdieping, crosssectorale samenwerking en cultureel ondernemerschap.
Waarvoor: Culturele/artistieke/creatieve projecten binnen het domein van ontwerp, technologie, innovatie en maatschappij. Liefst interdisciplinair.
Meer informatie: stimuleringsfonds.nl/nl/
subsidies/deelregeling_e_cultuur/

4. Programma Internationalisering
(Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)

Wat: Programma voor de bevordering van de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector, waaronder games. Soms in de vorm van een financiële bijdrage, soms in de vorm van een gratis plek op een beurs.
Waarvoor: Deelname aan beurzen en evenementen in het buitenland.
Meer informatie: stimuleringsfonds.nl/nl/het_fonds/
internationalisering/internationaal_werkterrein/

5. Deelregeling Talentontwikkeling
(Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)

Wat: Subsidieregeling voor zeer talentvolle ontwerpers en makers in de architectuur, vormgeving en e-cultuur, die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een relevante opleiding.
Waarvoor: Diverse zaken, waaronder het ontwikkelen van een eigen werkwijze, ideeën, prototypes of producten, en het houden van lezingen over eigen werk.
Meer informatie: stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_talentontwikkeling

6. Video game regeling van Creative Europe

Wat: Bevorderen van ontwikkeling van games die bestemd zijn voor de Europese en internationale markt. De regeling staat open voor onafhankelijke Europese gameontwikkelaars uit de aan het Creative Europe deelnemende landen.
Waarvoor: Concept en projectontwikkeling (tot en met Beta versie) van narratieve games met een commercieel doel.
Meer informatie: mediadesknederland.eu/nl/x/60/steun-voor-video-games

7. Kennisvoucher (MIT regeling)

Wat: Een waardebon van maximaal € 3.750 te besteden bij een kennisinstelling. Met de voucher kan 50% van de kosten van de kennisinstelling betaald worden.
Waarvoor: Het beantwoorden van een kennisvraag in verband met de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.
Meer informatie: rvo.nl/subsidies-regelingen/kennisvochers-voor-mkb-mit

8. Haalbaarheidsproject (MIT regeling)

Wat: Een subsidie van maximaal € 50.000 voor het in kaart brengen van technische en economische risico’s van een innovatieproject. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten.
Waarvoor: De exacte regeling is vrij specifiek, maar globaal gezegd kan het geld gebruikt worden voor literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse.
Meer informatie: rvo.nl/subsidies-regelingen/mit-haalbaarheidsproject

9. Overige MIT regelingen

Wat: MIT staat voor MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Het doel is stimuleren van innovatie binnen het MKB over regiogrenzen heen. Hiervoor zijn verschillende regelingen.
Waarvoor: De voorwaarden verschillen per regeling, maar innovatie is de rode draad.
Meer informatie: rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-­regio-en-topsectoren-mit

10. Horizon 2020

Wat: Europees programma voor het stimuleren van onderzoek en innovatie. Voor de kenners: Horizon 2020 is de opvolger van KP7.
Waarvoor: Het is een brede regeling met heel veel onderdelen, waarvan enkele topics mogelijkheid bieden voor (serious) gamebedrijven.
Meer informatie: rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020-onderzoek-en-­innovatie

Witcher & EU-subsidie
Ontwikkelaar CD Projekt RED deed met succes een beroep op diverse Europese regelingen en kreeg subsidie voor de ontwikkeling van de inmiddels succesvolle en beroemde RPG-serie. De bekendste regeling die de Poolse studio gebruikte was het Europese MEDIA programma, een van de voorgangers van HORIZON 2020. Op posters en verpakkingen van de diverse games zie je dan ook het MEDIA-logo terug.
Overigens maakte CD Projekt RED specifiek aanspraak op een onderdeel van het fonds dat samenwerking tussen houders van bestaand IP en gamesstudio’s stimuleerde. De gameserie is immers gebaseerd op de Wiedzmin (Witcher) boeken van Andrzej Sapkowski.

11. NWO (diverse regelingen)

Wat: De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek financiert onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.
Waarvoor: Dat verschilt per regeling. Zo is KIEM bedoeld om samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen op te zetten. Maar er zijn ook mogelijkheden voor diepgaand of thematisch onderzoek. In alle gevallen wordt er van de aanvrager(s) een eigen bijdrage gevraagd.
Meer informatie: nwo.nl

12. Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)

Wat: Borgregeling door het ministerie van EZ, waardoor het krijgen van een lening makkelijker kan worden.
Waarvoor: Voor ondernemers die een lening af willen sluiten, maar die de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden. Er is extra steun voor starters (borgstelling voor 67,5%) en voor investeringen in technologische innovatie (borgstelling voor 60% van de lening).
Meer informatie: rvo.nl/subsidies-regelingen/starter-en-de-bmkb

13. Innovatiekrediet (terug­betalen bij succes)

Wat: Een kredietregeling voor bedrijven (jong en oud) die over een goede businesscase, kennis, visie en ambitie beschikken, maar die financiële slagkracht missen. Het krediet hoeft alleen in het geval van succes terugbetaald worden.
Waarvoor: Technische projecten met een uitstekend businessperspectief en bewezen haalbaarheid, die uniek zijn voor Nederland. De projectkosten moeten minimaal € 150.000 bedragen.
Meer informatie: rvo.nl/subsidies-regelingen/innovatiekrediet

Tot slot

Veel van bovenstaande regelingen worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. RVO helpt ondernemers bij het zoeken naar de juiste financiering. Ze hebben zelfs accountmanagers met een bancaire achtergrond die advies op maat bieden. Meer informatie is te vinden:

De RVO heeft geen e-mail, wel een online contactformulier. Telefonisch zijn ze bereikbaar op: 088 042 42 42.

Interesse in een bepaalde regeling? Bel eerst de instantie die de regeling uitvoert. Vaak geven zij gratis advies. Alsnog hulp nodig, dan kan je altijd in zee gaan met een subsidieadviseur. De advieskosten bedragen zo’n 5 tot 15% procent van de subsidie.

Handige tips voor het selecteren van een subsidieadviseur vind je ook hier:
www.ondernemersplein.nl

About The Author
Alessandra van Otterlo
Alessandra van Otterlo is eigenaar en show runner van Control Magazine. Zij is organisator van verschillende evenementen in de game-industrie en is/was werkzaam voor diverse developers, publishers en organisaties in binnen- en buitenland (zie soops.net/projects).