Nieuws
Now Reading
[Nieuws] Grootste onderzoek Nederlandse gamesindustrie start deze week
0

[Nieuws] Grootste onderzoek Nederlandse gamesindustrie start deze week

by Redactie25 juni, 2012

Deze week start het grootste onderzoek naar de Nederlandse gamesindustrie dat tot nu toe is uitgevoerd. TNO, Taskforce Innovatie, Control, DGGDGA, iMMovator en Monpellier Venture werken samen om voor het eerst een gedegen en onderbouwd beeld te krijgen van de daadwerkelijke omvang van de Nederlandse gamesindustrie.

De resultaten worden eind oktober gepresenteerd en moeten inzicht geven in de omvang van de sector, maar ook in haar nationale en internationale zakelijke, research- en opleidingsnetwerken.

Gamesmonitor 2012, zoals het onderzoek heet, bestaat uit een aantal onderdelen. Een van de belangrijkste is een online enquête die via Control wordt uitgezet onder de meeste Nederlandse gamebedrijven. Daarnaast voert TNO een uitgebreide analyse uit van de economische ontwikkeling van de sector. Een ander deelonderzoek is gebaseerd op diepte-interviews met keyplayers in de Nederlandse gamesector en gaat in op kansen en bedreigingen voor de sector, groeipotentieel en versterking van het innovatiesysteem.

Gamesmonitor 2012 is een vervolg op die van 2010, toen samengesteld door Jurriaan van Rijswijk. Voor de huidige editie neemt Van Rijswijk het internationale netwerkonderzoek voor zijn rekening.

About The Author
Redactie