Nieuws
Now Reading
[Nieuws] Kamervragen over gamesverbod: de Rutte 1-editie
1

[Nieuws] Kamervragen over gamesverbod: de Rutte 1-editie

by Matthijs Dierckx25 januari, 2011

Het is inmiddels enige tijd geleden dat wij samen met een paar andere gamesmedia op de spreekwoordelijke barricaden sprongen. Het gevaar — een verbod op games met een gewelddadig onderwerp — is echter nog niet verdwenen. Althans, dat vindt GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi, die de opvolger van de toch wat wereldvreemde Hirsch Ballin met vragen bestookt.

Zijn doel: “het voorgenomen verbod op gewelddadige games definitief afschieten”. We zijn het hartsgrondig met hem eens. Dibi heeft een nieuw argument paraat en wel de uitkomsten van een onderzoek met mystery shoppers, uitgevoerd door Buro 240a. Conclusie: ‘Personeel verkoopt kinderen vaker nee bij het kopen van films en games’. Het verbod had al geen enkele wetenschappelijke grond, discrimineerde games en nu blijkt ook nog eens dat de retail zich aan de regeltjes houdt. Klaar dus. Dibi’s vragen aan Opstelten na de klik.

  1. Kent u het bericht dat de leeftijdsgrenzen op games en films steeds beter worden gehandhaafd door bioscopen, speelgoedzaken en bibliotheken?
  2. Bent u het met mij eens dat een dergelijk handhavingsniveau nimmer bereikt had kunnen worden met een strafrechtelijk verbod op gewelddadig beeldmateriaal? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u met mij van mening dat de entertainmentbranche er blijkbaar steeds beter in slaagt om mogelijk gewelddadig beeldmateriaal uit handen te houden van te jonge spelers? Zo ja, welke voorlopige conclusies verbindt u hieraan voor de wenselijkheid om een verbod op gewelddadige games te introduceren?
  4. Bent u bereid om de voorbereiding van wetgeving die voorziet in een strafrechtelijk verbod op de openbaarmaking of verspreiding van extreem gewelddadige games, zoals in het vooruitzicht gesteld door uw ambtsvoorganger , per onmiddellijke ingang te staken nu blijkt dat de branche een substantiële vooruitgang heeft geboekt in de naleving van de gestelde leeftijdsgrenzen? Zo nee, waarom niet?
  5. Vindt u een dergelijk verbod überhaupt wenselijk?
  6. Deelt u de mening dat alle inspanningen erop gericht moeten zijn op het vangen van échte in plaats van virtuele boeven? Zo nee, waarom niet?

[Via via]

About The Author
Matthijs Dierckx
Dierckx was tien jaar lang oprichter-uitgever van Control. Sinds 2015 werkt hij als componist en sound designer aan diverse projecten, waaronder roguelite cult-hit Unexplored. Hij werkt één dag per week aan de HvA en schrijft over games voor diverse publicaties. In een ver verleden was hij uitgever of hoofdredacteur van PC Zone, GameQuest, PlayNation en FilmValley.